· O firmie
 · Oferta
 · Rezerwacja on-line
 · Recykling
 · Najem
 · Logistyka
 · Galeria
 · Kontakt
WERSJA JĘZYKOWA
    English
    Deutsch
PANEL ADMINISTRACJI


Aby przejrzeć oferowane przez Nas produkty kliknij na ten link.


Oferty CV wraz ze zdjęciem, obszernym życiorysem, listem motywacyjnym oraz we wstępnej fazie własnoręcznie napisanym zaświadczeniem o niekaralności prosimy kierować pod adres:
   Polska Firma Paletowa w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628) w zakresie usługi RECYKLINGU OPAKOWAŃ zajmuje się zagospodarowaniem odpadów po opakowaniach:
        15 01 01   z papieru i tektury
        15 01 02   z tworzyw sztucznych
        15 01 03   z drewna
        15 01 04   z metali
        15 01 05   wielomateriałowych
        15 01 07   ze szkła
        15 01 09   z tekstyliów
        15 01 06   zmieszanych odpadach opakowaniowych

     Odzysk odpadów odbywa się na terenie pomieszczeń magazynowych przez pracowników posiadających wieloletnią praktykę. Wszelkie działania związane z odzyskiem prowadzone są w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska.
     Posiadamy stosowne zezwolenia urzędowe na odbiór, składowanie i transport odpadów.
     Potwierdzamy kartę przekazania odpadu.
     Jest to bardzo ważne, gdyż w kraju zaczęto kłaść nacisk na działania proekologiczne, a nasza firma stała się prekursorem w tej dziedzinie, dając gwarancję stabilności oraz ograniczenie kosztów związanych z opłatą produktową. Jesteśmy partnerem dla wielu renomowanych przedsiębiorstw wiodących prym w swoich sektorach gospodarczych.
O firmie | Oferta | Rezerwacja on-line | Recykling | Najem | Logistyka | Galeria | Kontakt
Design by ComWeb